Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1
RSS

Aktualności

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

  2020-12-22 13:24

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rok 2021 w następującym zakresie przedmiotowym, zgodnie z art. 4 ust. I ustawy:

  - polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

  - wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych - działalność na rzecz kobiet po mastektomii.

 • 1_fot._Rafal_Solinski.jpg

  O Korczaku w bibliotece

  2020-12-21 12:33

  W listopadzie tego roku Biblioteka Miejska w Cieszynie zakończyła realizację projektu „Jest taka historia… opowieść o Januszu Korczaku”. Projekt w całości był zrealizowany on-line, a jego rezultaty dostępne są na kanale YouTube, na stronie internetowej biblioteki w zakładce: Biblioteka w sieci i profilu prowadzonym przez Urząd Miejski – Cieszyn w sieci kultury.

 • Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

  2020-12-21 11:03

  Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
  Data wystąpienia: 21.12.2020 r.
  Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 9.00 do 24.00 dnia 21.12.2020 r.
  Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 • 1[24].jpg

  Ulica Brodzińskiego już otwarta!

  2020-12-21 10:25

  Dobra wiadomość dla kierowców! Dziś (21 grudnia) oficjalnie otwarto przebudowaną ulicę Brodzińskiego w Cieszynie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Remigiusz Jankowski, projektant Remigiusz Machej, przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg, a także Strażacy OSP Bobrek. W ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówką w Cieszynie” zrealizowana została kompleksowa przebudowa ulicy Brodzińskiego na odcinku od ulicy Bielskiej w kierunku ulicy Stawowej wraz z budową nowego mostu nad rzeką Bobrówką. Długość przebudowanego odcinka wynosi 190mb.

   

 • s2.jpg

  Koniec dużych reklam w śródmieściu

  2020-12-21 09:13

  Mija rok od wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej w Cieszynie. W związku z tym czekają nas duże zmiany. Do dnia 25.12.2020r. muszą zostać dostosowane do przepisów uchwały m. in.
  - reklamy w zakresie historycznego układu urbanistycznego Cieszyna
  - reklamy na nieruchomościach, na których znajdują się zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków lub w rejestrze zabytków.

  W historycznym centrum REKLAMY w większości będą musiały zostać zlikwidowane.

 • s1_—_kopia.jpg

  Koniec banerów na płotach

  2020-12-21 09:12

  Mija rok od wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej w Cieszynie. W związku z tym czekają nas duże zmiany. Do dnia 25.12.2020 r. muszą zostać dostosowane do przepisów uchwały m. in. wszystkie ISTNIEJĄCE reklamy i szyldy na ogrodzeniach. Na terenie całego Cieszyna wszystkie istniejące REKLAMY na ogrodzeniach będą musiały zostać zdjęte!

 • wrs[2].png

  Najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych

  2020-12-18 12:14

  Już jest najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych, a w nim:

  - życzenia świąteczne od Burmistrz Miasta Cieszyna,
  - kolejny przystanek na trasie cieszyńskiego tramwaju,
  - a także wiele innych ciekawych treści.
  Zapraszamy do lektury! -> KLIK

 • 131935323_414067699937765_796571180364077562_o.jpg

  Uwaga - dodatkowe ograniczenia

  2020-12-17 16:44

   

  Do 17 stycznia 2021 r. przedłużony zostaje etap odpowiedzialności, podczas którego wprowadza się dodatkowe ograniczenia. Zamknięcie stoków narciarskich oraz zakaz przemieszczania się w Sylwestra – to niektóre z nich. Sprawdź, jakie zmiany czekają nas po świętach.

 • Raport z przebiegu konsultacji z Radami Działalności Pożytku Publicznego lub Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2020-12-17 13:04

   

  w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV111/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych

 • Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2020-12-17 12:58

   

  w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV111/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych