Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Koniec dużych reklam w śródmieściu

Aktualności » Koniec dużych reklam w śródmieściu

2020-12-21 09:13

Mija rok od wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej w Cieszynie. W związku z tym czekają nas duże zmiany. Do dnia 25.12.2020r. muszą zostać dostosowane do przepisów uchwały m. in.
- reklamy w zakresie historycznego układu urbanistycznego Cieszyna
- reklamy na nieruchomościach, na których znajdują się zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków lub w rejestrze zabytków.

W historycznym centrum REKLAMY w większości będą musiały zostać zlikwidowane. Regulacje dotyczą obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (adresy obiektów można sprawdzić na stronie: Gminna Ewidencja Zabytków - Cieszyn (www.cieszyn.pl) oraz terenu historycznego układu urbanistycznego miasta Cieszyna wpisanego do rejestru zabytków - jego zasięg o można znaleźć na stronie Historyczny układ urbanistyczny miasta Cieszyna - Urząd Miejski w Cieszynie (um.cieszyn.pl).

Na obszarze zabytkowym Cieszyna oraz nieruchomościach, na których znajdują się zabytki, obowiązuje ZAKAZ REKLAM z kilkoma poniższymi wyjątkami.

Mogą zostać REKLAMY:
- na budynkach umieszczane w gablotach w poziomie parteru (powierzchnia reklamy max. 3 m2)
- wolnostojące (powierzchnia max. 0,7 m2)
- na tzw. „słupach ogłoszeniowych”
- na wiatach przystankowych

Mogą pozostać SZYLDY (czyli informacje związane z działalnością prowadzoną na danej nieruchomości) – na ich dostosowania pozostają jeszcze 3 lata.

Przepisy uchwały krajobrazowej dotyczą wszystkich reklam, również tych umieszczonych na terenach prywatnych. W razie niedostosowania do przedstawionych zasad mogą zostać nałożone kary finansowe.

Dodatkowe informacje:
www.um.cieszyn.pl/uchwala-krajobrazowa.html
mail: krajobraz@um.cieszyn.pl
tel.:33-4794 377 w godz. 10-15.30