Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

„Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” 

Gmina Cieszyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w wysokości 5.826.936 zł.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną na następujące zadania zaplanowane do realizacji w latach 2020 - 2022:

  • Zakup 2 nowych autobusów komunikacji miejskiej
  • Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie
  • Wykonanie miejsca do wysiadania - ul. Kajzara
  • Przebudowa ul. Łowieckiej
  • Modernizacja dróg gminnych
  • Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja, w tym w rejonie:

- ul. Kościuszki
- ul. Katowicka, Majowa
- ul. Katowicka, Łanowa
- ul. Kościelna, Ładna
- ul. Hallera