Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych

Jak załatwić sprawę » Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych

Inspektor - Maria Sobiecka


Zakres działania:

 1. Kreowanie i koordynowanie działań na rzecz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Cieszyna.
 2. Opracowywanie i realizowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek organizacjom pozarządowym.
 5. Zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 6. Współpraca z Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
 7. Współpraca z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego.
 8. Prowadzenie działań związanych z aktywizacją, integracją społeczną i poprawą jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych na terenie miasta Cieszyna.
 9. Kreowanie i koordynowanie polityki senioralnej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Cieszyna.
 10. Kreowanie i koordynowanie polityki równego dostępu do przestrzeni publicznej i usług publicznych na terenie miasta Cieszyna.
 11. Współpraca z Cieszyńską Radą Seniorów.
 12. Współpraca z wydziałami Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
 13. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, w tym z organizacjami pożytku publicznego.