Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1
RSS

Aktualności

 • Ostrzeżenie z dnia 13.1.2020 - Intensywne opady śniegu/2

  2021-01-13 12:19

   

  Woj. śląskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach śniegu. Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 25 cm.

 • 1[1].png

  Uczniowie klas 1-3 wracają do szkół. Zasady bezpieczeństwa w etapie odpowiedzialności - przedłużone

  2021-01-12 09:08

   

  Od poniedziałku, 18 stycznia uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej. Taka decyzja zapadła 11 stycznia, podczas konferencji prasowej Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

 • Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

  2021-01-11 11:25

 • INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH, NA KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPOŁECZNA LUB PUBLICZNA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

  2021-01-08 09:04

  W związku z wejściem w życie uchwały Nr XXII/258/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn  (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 7758) i uchwały Nr XXII/259/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 7759),
   
  od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna. WIĘCEJ
 • OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

  2021-01-05 15:00

   

  Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -1°C, w rejonach podgórskich około -4°C temperatura minimalna gruntu około -2°C, w rejonach podgórskich około -6°C. Temperatura powietrza zacznie spadać najwcześniej na południu w związku z przemieszczającymi się z tego kierunku rozpogodzeniami.

  Ważność: od godz. 20:00 dnia 05.01.2021 do godz. 08:00 dnia 06.01.2021.

 • Nagrody i wyróżnienia sportowe

  2021-01-05 14:44

  Wydział Sportu przypomina, że wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla sportowców, trenerów i drużyn osiągających wysokie wyniki sportowe w 2020 roku oraz za całokształt działalności sportowej można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w okresie od 2 do 31 stycznia 2021 roku.

 • Raport z konsultacji społecznych

  2021-01-05 10:03

  z mieszkańcami i radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Cieszyn lub jej jednostkom organizacyjnym.

 • Stypendia w kulturze!

  2021-01-05 07:45

   

  Informujemy, że Burmistrz Miasta Cieszyna przyznaje stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

  Szczegółowe warunki i tryb przyznawania świadczenia określa uchwała nr XXI/251/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2020 r. - do pobrania ze strony internetowej

  www.um.cieszyn. pl – zakładka „Jak załatwić sprawę” - „Wydział Kultury i Promocji Miasta” - „Stypendia w kulturze”.

 • Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2021 roku

  2021-01-04 16:17

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

 • Zarządzenie Nr 0050.5.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2021 roku

  2021-01-04 16:14

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.