Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Aktualności

Rewitalizacja ulicy Głębokiej  » Aktualności

28.01.2021

W dniu dzisiejszym (28.01.2021r.) w dalszym ciągu prowadzone są rozbiórki chodników ulicy Głębokiej po stronie północnej.

W dniu jutrzejszym (29.01.2021r.) planowane jest wykonanie rozbiórki chodników po stronie południowej począwszy od budynku nr 45. Prace prowadzone są krótkimi odcinkami, przy zachowania możliwości dojścia do budynków. Przedsiębiorcy o planowanych pracach w rejonie ich lokalów będą informowani wyprzedzająco przez przedstawicieli firmy. Za utrudnienia przepraszamy.
 

26.01.2021

Wykonawca robót (firma PSS Surowce Skalne) planuje od 27.01.2021 r. przystąpić do rozbiórki chodników ulicy Głębokiej na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Menniczej.

Prace rozpoczną się od rozebrania fragmentu chodnika od północnej strony ulicy począwszy od skrzyżowania z ulicą Menniczą i będą odbywać się na małych odcinkach.

Przedsiębiorcy o planowanych pracach w rejonie ich lokalów będą informowani przez przedstawicieli firmy z 1-2 dniowym wyprzedzeniem. Ewentualne przestoje mogą wynikać ze względu na warunki pogodowe utrudniające wykonywanie prac.

Za utrudnienia przepraszamy. 

W przypadku wystąpienia istotnych problemów znacząco utrudniających dostęp do lokalu lub budynku, prosimy o kontakt z przedstawicielem Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie (tel. 33 479 52 65) lub z kierownikiem budowy Tomaszem Jankowskim tel. 605 912 801.

 

19.01.2021

Informujemy, iż z inicjatywy Wykonawcy przebudowy ulicy Głębokiej, przeprowadzana jest inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego budynków przy ulicy Głębokiej. Uprzejmie prosimy właścicieli lokali oraz mieszkańców o umożliwienie wykonania dokumentacji fotograficznej stanu technicznego pomieszczeń budynków (mieszkań), przez pracowników firmy Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana.

 

15.01.2021

W dniu dzisiejszym (15 stycznia ) po wielokrotnych wezwaniach przedstawiciele firmy Polskie Surowce Skalne Sp. Z o.o. Grupa Budowlana dostarczyli zaktualizowany harmonogram prac na ul. Głębokiej i poinformowali o wydłużeniu realizacji zadania o 35 dni.

Zaprezentowany nowy harmonogram prac, zgodnie ze stanowiskiem wykonawcy robót, nie uwzględnia wystąpienia ewentualnych przestojów spowodowanych koniecznością przebudowy kolejnych odcinków gazociągu. Dołożymy wszelkich starań, by prace zostały tak skoordynowane, że to przestojów nie dojdzie albo będę możliwie najkrótsze.


 

Harmonogram robót

Odcinek 1 (Zamkowa – Mennicza) - zakończenie prac: 20 marzec 2021

Odcinek 2 (Mennicza – Browarna) - zakończenie prac: 30 kwietnia 2021

Odcinek 3 (Browarna – Stary Targ) - zakończenie prac: 20 maj 2021

Odcinek 4 (Stary Targ – Olszaka) - zakończenie prac: 10 czerwiec 2021

Odcinek 5 (ul. Olszaka – Rynek wraz z pl. Św. Krzyża) - zakończenie prac: 6 lipca 2021

Powyższy harmonogram dotyczy zasadniczych robót budowlano – drogowych. Prace uzupełniające i porządkowe związane np. z realizacją obiektów małej architektury mogą być prowadzone do 6 maja 2021 roku.

 

 

7.01.2021

Prace na odcinku od ul. Zamkowej do Menniczej zostaną wznowione w dniu 11.01.2021 roku.

 

23.12.2020

Przerwa w robotach na ul. Głębokiej. Wykonawca robót budowlanych (firma PSS Surowce Skalne) poinformował, że w okresie od 24 grudnia 2020 r. r. do 6 stycznia 2021 r. nastąpi przerwa w wykonywaniu prac. Uwagi dotyczące placu budowy można zgłaszać do Miejskiego Zarządu Drów w Cieszynie, tel. 338582890.

 

11.12.2020

Zakończono zasadnicze prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej na całym odcinku ulicy Głębokiej, co wiązało się z dużymi utrudnieniami dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Obecnie oczekujemy od wykonawcy robót (PSS Sp. z o. o.) na aktualizacje harmonogramu robót, co jest konieczne ze względu na niedotrzymanie pierwotnie zakładanego postępu prac, a co wynika z nieprzewidywanej kolizji z gazociągiem i konieczności jego przebudowy przez Zakład Gazowniczy.

Przewiduje się także wprowadzenie nowej organizacji ruchu, która wyłączy z użytkowania całą ulicę Głęboka, z dopuszczeniem realizacji zaopatrzenia.

 

8.12.2020 Aktualne informacje z placu budowy na ulicy Głębokiej

- Na ukończeniu są roboty budowlane związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej na całym odcinku ulicy Głębokiej.
- Na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Menniczej w tym tygodniu rozpoczęły się prace związane z wykonaniem konstrukcji podbudowy drogi.

 

30.11.2020 Czasowe wyłączenie energii elektrycznej w dniu 2.12.2020

TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej.

Cieszyn ulica Głęboka 42 
Rozpoczęcie:  2020-12-02 08:00 
Zakończenie:  2020-12-02 16:00 
  
Cieszyn ulica Głęboka od nr 32 do nr 40 
Rozpoczęcie:  2020-12-02 08:00 
Zakończenie:  2020-12-02 09:00 
  

 

27.11.2020 Czasowe wyłączenia energii elektrycznej w dniu 2.12.2020 i 3.12.2020

Szanowni Państwo, TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej.

Cieszyn ulica Głęboka, Pl. Teatralny 17,19,  

Rozpoczęcie:  2020-12-02 07:30 
Zakończenie:  2020-12-02 08:30 
Rozpoczęcie:  2020-12-03 07:30 
Zakończenie:  2020-12-03 08:30 

 

27.11.2020

W dniu dzisiejszym (27 listopada) będzie miało miejsce chwilowe zamknięcie przejazdu na ul. Sejmowej. 

 

26.11.2020 Zmiana organizacji ruchu na ul. Głębokiej i nowy harmonogram prac

Jak informuje koordynator projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – Rozwój transgranicznej turystyki” Stanisław Kawecki: W dniu dzisiejszym (26 listopada) miało miejsce kolejne spotkanie z udziałem m.in. kierownika budowy Tomasza Jankowskiego poświęcone pracom kanalizacyjnym na ul. Głębokiej.

Omówiono konieczność wprowadzenia zmian w przyjętej organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa. Nowa organizacja ruchu będzie miała na celu ograniczenie przejazdu przez teren budowy. Nowa organizacja ruchu jest w trakcie przygotowywania i zostanie wprowadzona najszybciej jak to możliwe, po zatwierdzeniu przez służby w tym m.in. Policję i Straż Miejską. Szczegóły podamy wkrótce.

W trakcie uzgadniania jest także nowy harmonogram prac, który uwzględni prace związane z przebudową gazociągu i ciągłość prac drogowych. Kiedy zostanie przyjęty, zostanie niezwłocznie podany do wiadomości.

 

26.11.2020

W dniu dzisiejszym (26.11.2020) zamknięty jest wyjazd z ulicy Olszaka w kierunku ulicy Głębokiej z uwagi na prowadzone prace budowlane w obrębie skrzyżowaniu tych ulic. W środę tj. 2.12.2020 zamknięty będzie przejazd ulicą łączącą Pl. Św. Krzyża z Pl. Dominikańskim z uwagi prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

 

20.11.2020

Na odcinku ulicy Głębokiej od Starego Targu do Rynku, prowadzone są zintensyfikowane roboty budowlane związane z realizacją kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym ruch samochodowy na tym odcinku może być znacząco utrudniony.
 

20.11.2020

Konieczne pogłębienie sieci gazowniczej na ul. Głębokiej

 

18.11.2020 

Na ulicy Głębokiej w rejonie skrzyżowania ze Starym Targiem, obecnie prowadzone są roboty budowlane związane z posadowieniem studni kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym mogą występować szczególne utrudnienia w ruchu drogowym związane z pracą ciężkiego sprzętu budowlanego. Jednocześnie informujemy, iż roboty w obrębie skrzyżowania ze Starym Targiem będą prowadzone również w najbliższą niedzielę. Za utrudnienia przepraszamy.

 

17.11.2020

W kilku zdaniach o bieżących pracach prowadzonych na ul. Głębokiej informuje Przemysław Major - II Zastępca Burmistrz Miasta Cieszyna. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego nagrania KLIK

 

14.11. Informujemy o przerwie w dostawie gazu w dniu  17.11.2020r.

W związku z wymianą gazociągu w ul. Głębokiej w Cieszynie, informujemy o przerwie w dostawie gazu w dniu  17.11.2020r.
1. ul. Mennicza, Stary Targ, Bóżnicza, Kiedronia, Plac Teatralny, Fredry oraz Głęboka nr 24 do 43 w godz. 7:00 do 12:00
2. ul. Głęboka nr 45 do 62 w godz. 7:00 do 16:00

 

13.11. Czasowe wyłączenia energii elektrycznej w dniu 18.11.2020

Szanowni Państwo, dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej, TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej.

Cieszyn ulica Głęboka 59
Rozpoczęcie: 2020-11-18 08:00
Zakończenie: 2020-11-18 13:00

 

5.11.2020 Przerwy w dostawie gazu

Aktualnie prowadzone są prace budowlane związane z przebudową kolidującej sieci gazowej w ulicy Głębokiej, na odcinku od ulicy Zamkowej do ulicy Menniczej. W związku z powyższym informujemy, iż możliwe będą przerwy w dostawie gazu. Dokładne terminy będą podawane z wyprzedzeniem, na bieżąco.

 

19.10.2020 Planowane wyłączenia energii elektrycznej w dniach: 22 i 23.10.2020

Szanowni Państwo,
dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej, TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej.

Cieszyn ulica Głęboka 47 - 57 
Rozpoczęcie:  2020-10-22 07:30 
Zakończenie:  2020-10-22 16:00 
  
Cieszyn ulica Głęboka 43, 45 
Rozpoczęcie:  2020-10-22 07:30 
Zakończenie:  2020-10-22 08:30 

Cieszyn ulica Głęboka 43,45 
Rozpoczęcie:  2020-10-23 07:30 
Zakończenie:  2020-10-23 15:00 

  

7.10.2020 

W bieżącym tygodniu rozpoczną się prace budowlane na odcinku ulicy Głębokiej od ul. Menniczej do ul. Browarnej, związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Prace będą prowadzone przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu pojazdów samochodowych. Mogą występować krótkotrwałe utrudnienia w ruchu kołowym, podczas których ruch sterowany będzie ręcznie.

Na fragmencie od ul. Menniczej do ul. Zamkowej będą prowadzone roboty budowlane związane z realizacją konstrukcji podbudowy drogi.
 

8.10.2020 Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Szanowni Państwo, dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej, TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej.

           Cieszyn ulica Głęboka nr 52,48,46

           Rozpoczęcie: 2020-10-08 08:00
           Zakończenie: 2020-10-08 15:00

          Cieszyn ulica Głęboka nr 44, Mennicza 54

          Rozpoczęcie: 2020-10-08 08:00
          Zakończenie: 2020-10-08 10:00 Więcej informacji


 

Komunikat - Możliwość obniżenia stawki czynszu najmu lokali użytkowych położonych przy ul. Głębokiej

W związku z robotami budowlanymi dotyczącymi rewitalizacji ulicy Głębokiej, powodującymi utrudnienia w pracy lokali użytkowych położonych przy ul. Głębokiej, postanowiono wprowadzić możliwość jednorazowego obniżenia stawki czynszu najmu w wysokości 50% za okres wskazany w harmonogramie etapów robót (Uchwała Nr 57/2020 Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o. z dnia 16 września 2020 roku).


29.09.2020

W związku z pracami remontowymi na ul. Głębokiej, TAURON Dystrybucja informuje o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w dniu 30 września na ulicy Głębokiej nr 54, 56, 58, 60, 62 oraz 64 - od godziny 8.00 do 16.00. 

 

22.09.2020

W bieżącym tygodniu nadal będą kontynuowane prace związane z wykonaniem podłączeń kanalizacji deszczowej.

 

14.09.2020

W bieżącym tygodniu kontynuowane będą prace związane z wykonaniem podłączeń kanalizacji deszczowej. Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązuje zmieniona organizacja ruchu,  który odbywa się ulicą Głęboką - od ul. Menniczej w kierunku Rynku.

 

9.09.2020

Kostka granitowa pochodząca z rozbiórki nawierzchni ulicy Głębokiej, została przewiezione do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

Kostka granitowa został usunięta, ale zyska „nowe życie” w innych rejonach zabytkowej części miasta.

 

7.09.2020

Na odcinku od ul. Menniczej do ul. Zamkowej rozebrana została nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej. W bieżącym tygodniu prowadzone będą prace związane z wykonaniem elementów kanalizacji  deszczowej.

3.09.2020

Wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Rozpoczęły się prace budowlane i tym samym zamknięcie ulicy Głębokiej na odcinku od ul. Menniczej do ul. Zamkowej. Przypominamy, że główny objazd do ul. Zamkowej odbywa się ulicą Głęboką od ul. Menniczej  w kierunku Rynku, następnie ulicami Tadeusza Regera, Bolesława Limanowskiego, Górny Rynek, Garncarska, Bobrecka, Wojciecha Korfantego i Jana Michejdy. 

2.09.2020

Trwają prace organizacyjne związane z odpowiednim przygotowaniem, wygrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy. W dniu  jutrzejszym planowane jest rozpoczęcie robót rozbiórkowych.

 

Projekt "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki"/"Po stopách těšínské tramvaje – rozvoj přeshraniční turistiky" dofinansowano ze środków Unii Europejskiej z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.