Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Budżet Obywatelski

Sprawy Miasta » Budżet Obywatelski

BUDŻET OBYWATELSKI CIESZYNA

 

Co to jest budżet obywatelski?

      Budżet obywatelski, nazywany też budżetem partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie. W ten sposób zwiększa się bezpośredni wpływ mieszkańców na rozwój i wygląd ich miasta. Władza samorządowa, którą mieszkańcy wyłaniają w wyborach powszechnych, zachęca w ten sposób do większego zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta.

 

Historia budżetu obywatelskiego.

      Budżet obywatelski zrodził się w Brazylii pod koniec ubiegłego wieku, w Porto Alegre, ponadmilionowej stolicy stanu Rio Grande do Sul, jako inicjatywa oddolna mieszkańców. Po długim okresie przygotowawczym został wprowadzony w latach 1991 i 1992. Okazał się wielkim sukcesem. Mieszkańcy Porto Alegre bardzo szeroko i mocno zaangażowali się w jego tworzenie i aktywnie w nim uczestniczyli, a efekty w postaci najbardziej im potrzebnej nowej infrastruktury, zachęcały do kontynuacji. Do roku 2008 budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 tamtejszych miast, zamieszkiwanych przez ponad 44 milionymieszkańców. Pomysł rozprzestrzenił się na Amerykę Południową (w roku 2010 taki budżet miało ponad 500 miast). Budżet wraz z udziałem mieszkańców realizuje też 200 miast w Europie, a idea ta znana jest już w Afryce, Azji i Ameryce Północnej. Źródła podają, że na całym świecie budżet obywatelski ma 750 miast, inne mówią, że nawet 1500.

 

Jak to jest w Cieszynie?

      Budżet obywatelski realizuje już przeszło 50 polskich miast. Pierwszy był Sopot, który zainicjował go w roku 2011. W roku 2014 do realizacji budżetu obywatelskiego przystępuje po raz pierwszy Cieszyn. Stało się to za sprawą Burmistrza Miasta Mieczysława Szczurka oraz Radnych Rady Miejskiej. Wybrany został specjalny Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat budżetu miasta Cieszyna na rok 2015, na którego czele stanął Sekretarz Miasta. W wyniku prac został opracowany projekt uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat części wydatków z budżetu miasta Cieszyna na 2015 rok. W pracach nad opracowaniem w/w projektu uchwały wykorzystano doświadczenia z miast województwa śląskiego, które działania w tym obszarze ukończyły. W dniu 26 czerwca 2014 roku Rada Miejska Cieszyna podjęła stosowną uchwałę co umożliwiło uruchomienie dalszych prac nad budżetem obywatelskim.

 

Kwota budżetu.

      Do dyspozycji mieszkańców oddano 300 tysięcy zł, to część wydatków z budżetu miasta na rok 2015 w ramach których zostaną zrealizowane projekty które zostaną zgłoszone i pozytywnie ocenione przez Zespół ds. Budżetu obywatelskiego, a następnie potwierdzone przez mieszkańców w drodze głosowania.

 

Dodatkowe informacje.

      Na stronie internetowej Miasta Cieszyna www.cieszyn.pl , stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie www.um.cieszyn.pl, Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) bip.um.cieszyn.pl będziemy na bieżąco przekazywać wszystkie informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Cieszyna.

 

Możesz współdecydować!

      Zastanów się, co można poprawić w Twoim mieście, na Twoim osiedlu, na Twojej ulicy? Może od lat denerwuje Cię jakieś zaniedbanie, niedostatek, niezaspokojona potrzeba społeczna? Teraz jest szansa, byś sam mógł to zmienić. Zainteresuj się Budżetem Obywatelskim Cieszyna.

 

Dzięki niemu Twój pomysł może zostać zrealizowany.