Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Burmistrzowie zapraszają do rozmów, spacerów i dialogu

Program Rozwój Lokalny » Burmistrzowie zapraszają do rozmów, spacerów i dialogu

Porozmawiajmy szczerze o Cieszynie!

– Chcemy słuchać, słuchać i jeszcze raz słuchać – zaznacza Przemysław Major, koordynator akcji konsultacyjnej. – Kierujemy się hasłem: „Porozmawiajmy szczerze o Cieszynie”. Nie boimy się kontrowersji i chcemy skończyć z poprawnością polityczną, która w kwestii konstruktywnej krytyki bywa przeszkodą – dodaje.

Planowane na cały wrzesień konsultacje wpisują się w założenia ogólnopolskiego konkursu miast, zwanego Programem Rozwoju Lokalnego. Zwycięskie miasta mogą otrzymać niebagatelną sumę na swój rozwój. Powodzenie zależy od aktywności mieszkańców i władz miejskich oraz ich umiejętności krytycznego spojrzenia na sytuację. – Cieszyn zakwalifikował się do programu jako miasto zagrożone utratą dotychczasowych funkcji. Diagnozy i badania oraz osobiste obserwacje potwierdzają, że od wielu lat nasze miasto traci znaczenie. Chcemy odwrócić tę tendencję – wyjaśnia wiceburmistrz. W jaki sposób może je odzyskać? O tym burmistrzowie i urzędnicy miejscy chcą rozmawiać z mieszkańcami podczas konsultacji.

Wywiady on-line

Konsultacje będą miały różną formę. Pierwsza z nich zakłada udostępnienie w Internecie wywiadów on-line z przedstawicielami opiniotwórczych środowisk, jak: młodzież, seniorzy, różne grupy zawodowe. Będą to wywiady indywidualne oraz grupowe, przeprowadzane w trybie wieczornych live czatów.

Otwarty Punkt Konsultacyjny

Trzecim sposobem na zainicjowanie krytycznych rozmów między Cieszyniakami będzie zaproszenie do rozmów w „cztery oczy”, w specjalnie do tego utworzonej przestrzeni – Otwartym Punkcie Konsultacyjnym. Pojawi się on na płycie Rynku, ale będzie też przemieszczał się do innych rejonów miasta. – „Otwarty” oznacza, że każdy mieszkaniec będzie mógł do niego wejść, by podzielić się z dyżurującym tam burmistrzem lub innym urzędnikiem swoimi uwagami i pomysłami, służącymi rozwojowi Cieszyna.

Spacery badawcze z mieszkańcami

Pretekstem do rozmów staną się też spacery z udziałem mieszkańców. W planach są trzy: wzdłuż ulicy Błogockiej, gdzie padną pytania o możliwość utworzenia w tym miejscu atrakcyjnego parku, na terenie Osiedla Podgórze, by przedyskutować opcje zagospodarowania pól „Banotówki” oraz w dzielnicy Marklowice z intencją zebrania pomysłów, jak wykorzystać tutejsze bogate obszary zielone.

- Zapraszamy do udziału w każdej formie konsultacji i zapoznanie się z ich regulaminem. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową - wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl w zakładce „Program Rozwój Lokalny” – dodaje Major.

Program Rozwój Lokalny nie jest projektem unijnym, choć realizuje cele związane z integracją społeczną, ekologią i konkurencyjnością. Finansowany jest z Funduszy Norweskich, wspierających zmniejszenie nierówności społeczno-ekonomicznych wśród krajów i miast zagrożonych marginalizacją.