Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1
RSS

Aktualności

 • Zarządzenie Nr 0050.661.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 grudnia 2020

  2020-12-17 11:52

   

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na rok 2021 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia

 • Raport z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2020-12-17 10:12

  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Cieszyn

 • Raport o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

  2020-12-17 09:50

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Cieszyn

 • Ul. Frysztacka - roboty drogowe

  2020-12-15 11:07

   

  Od 17.12.2020r. na ulicy Frysztackiej w rejonie "LAKMY" oraz skrzyżowania z ul. Dworcową będą prowadzone roboty drogowe związane z  profilowaniem rygli odprowadzających wody opadowe. W obszarze robót wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu kołowym polegające na zawężeniu drogi. Za utrudnienia przepraszamy.

 • OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

  2020-12-11 14:10

   

  Przypominamy przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia 2021 roku upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 rok oraz uiszczenia pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku. W oświadczeniu podaję się wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych. Więcej 

 • fotoczerwiec3.JPG

  Cieszyńska Biblioteka Najlepsza w województwie śląskim

  2020-12-11 13:12

   

  Z radością informujemy, że Biblioteka Miejska w Cieszynie podtrzymała zaszczytny tytuł „Najlepszej biblioteki w województwie śląskim” w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek organizowanym przez „Rzeczpospolitą” i Instytut Książki. Zajęła też wysoką, 11. pozycję, w kraju.

 • w1.jpg

  Open Air Museum Najlepszą Przestrzenią Publiczną Województwa Śląskiego!

  2020-12-11 13:05

   

  Rozstrzygnięto XXI edycję konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego . Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęły 42 zgłoszenia z 30 gmin. Większość realizacji ma charakter usługowo-edukacyjny i rekreacyjno-sportowy i jest związana z wypoczynkiem, integracją społeczną oraz aktywnością rodzinną. Wśród nominowanych do nagród znajdowały się zarówno obiekty kameralne, np. podwórka - sfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego, jak i inwestycje komunalne, np. centra przesiadkowe, trasy rowerowe lub parki miejskie. Były wśród nich zarówno obiekty i przestrzenie przebudowane, zmodernizowane, jak i zupełnie nowe inwestycje.

 • Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

  2020-12-11 12:31

   

  Dzień 12.12.2020 r.

  Na podstawie prognozy jakości powietrza na poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza szczególnie w godzinach wieczornych, nocnych i porannych będzie zła. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: Prognozowane na dzień 12.12.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: Bielsko-Biała, Rybnik, Żory, Jastrzębie – Zdrój, powiaty: bielski, rybnicki, raciborski, wodzisławski, cieszyński, pszczyński, żywiecki.

 • Zarządzenie Nr 0050.603.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 grudnia 2020 roku

  2020-12-08 10:35

   

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu kultury fizycznej – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

 • Zarządzenie Nr 0050.602.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 grudnia 2020 roku

  2020-12-08 10:31

   

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu kultury fizycznej – wspieranie szkolenia sportowego