Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Uchwała krajobrazowa dla Cieszyna

Uchwała krajobrazowa » Uchwała krajobrazowa dla Cieszyna

Niezmiernie nam miło poinformować, że 28 listopada 2019 r. Rada Miejska Cieszyna większością głosów przyjęła tzw. „Uchwałę Krajobrazową”, czyli uchwałę w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Cieszyna obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (treść uchwały w poniższym linku). 

Przyjęta uchwała reguluje zastosowanie w przestrzeni: tablic i urządzeń reklamowych (szyldów i reklam), obiektów małej architektury i ogrodzeń. Uchwała swoim działaniem obejmuje zarówno grunty prywatne jak i publiczne. Zasady są takie same dla wszystkich podmiotów funkcjonujących w mieście. Szczególną uwagę poświęcono regulacjom dotyczącym obiektów zabytkowych, kierując się zasadą: mniej i ładniej. Uchwała ma pomóc wprowadzić odpowiedni układ szyldów na budynkach, zadbać o ich spójność i jednorodność względem elewacji. Ma chronić także przed nadmierną ilością reklam w przestrzeni publicznej.

Uchwała weszła w życie w dniu 25.12.2019 r. Wszystkie nowe szyldy i reklamy powstałe po tym dniu muszą być zgodne z przyjętymi regulacjami, zaś dla istniejących przewidziano okres dostosowania.