Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Jesteś mieszkańcem Cieszyna? Masz pomysł na projekt? Zgłoś go!

Program Rozwój Lokalny » Jesteś mieszkańcem Cieszyna? Masz pomysł na projekt? Zgłoś go!

Szanowni mieszkańcy Cieszyna!

Projekt Miasta Cieszyna pn. „Cieszyn - miasto samowystarczalne”, zgłoszony do Programu „Rozwój lokalny”1 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, zakwalifikował się do II etapu konkursu. Obecnie jesteśmy w trakcie prac nad kolejnymi dwoma kluczowymi dokumentami aplikacyjnymi:

  • Program Rozwoju Lokalnego,
  • Program Rozwoju Instytucjonalnego.

Ostateczny kształt aplikacji będzie się składał z katalogu przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę jakości życia w Cieszynie i ograniczenie negatywnych zjawisk związanych z utratą funkcji miejskich oraz obniżenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

W ramach prowadzonych obecnie konsultacji i akcji „Pogadajmy o Cieszynie” zwracamy się do mieszkańców o składanie pomysłów na projekty, które zostaną wybrane, opracowane i umieszczone we wniosku. Wypełnienie załączonej w linku fiszki to pierwszy krok w procesie zbierania projektów. W wyniku naboru powstanie „bank projektów” prezentujących potrzeby z punktu widzenia mieszkańców miasta.

Prosimy o zgłaszanie projektów w siedmiu obszarach wyznaczających ramy interwencji w projekcie:

  • Środowiskowym,
  • Społecznym,
  • Gospodarczym,
  • Przestrzennym,
  • Finansowym,
  • Kulturowym,
  • Inteligentnego zarządzania miastem.

W nawiązaniu do powyższego, prosimy Państwa, jako mieszkańców Cieszyna o wskazywanie propozycji projektów i działań odnoszących się do zaproponowanych obszarów tematycznych, których realizacja może przyczynić się do poprawy funkcjonowania naszego miasta w przyszłości. Szczególnie istotne jest zgłaszanie tzw. projektów miękkich, czyli działań o charakterze nieinwestycyjnym takim jak szkolenia, warsztaty, zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży lub seniorów, imprezy kulturalne lub integracyjne, opracowanie dokumentów lub przeprowadzenie konsultacji. Ich celem nie jest budowa nowych obiektów, lecz uzupełnienie oferty zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych itp. Nastawione są zatem w szczególności na podnoszenie tzw. kompetencji społecznych i rozwój kapitału ludzkiego.

Jednocześnie zaznaczymy, że nie wszystkie zgłoszone pomysły, propozycje czy też projekty zostaną zrealizowane w ramach tego Programu, ale zapewniamy że trafią one do bazy pomysłów, dla których będziemy starać się pozyskać dofinansowanie w przyszłości.

Pomysły, propozycje, projekty prosimy zgłaszać do środy 30 września br.

 

Gabriela Staszkiewicz
Burmistrz Miasta Cieszyn

 

1 Celem Programu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) i użytkowników średnich i małych miast. Cieszyn aktualnie znajduje się w etap II, gdzie 50 miast opracowuje Plany Rozwoju Lokalnego i Plany rozwoju instytucjonalnego przy udziale wsparcia eksperckiego.