Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1
RSS

Aktualności

 • Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna

  2021-01-27 14:31

  W dniach od 13 stycznia 2021 r. do 26 stycznia 2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Cieszyn.

 • Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna

  2021-01-27 13:55

  Raport podsumowujący wynik konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej w roku 2021.

 • Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna

  2021-01-27 13:52

  Raport podsumowujący wynik konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w latach 2021 - 2022” w 2021 roku.

 • Raport z przebiegu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

  2021-01-27 13:49

  Raport z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

 • Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna

  2021-01-27 13:45

  Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

 • Informacja - dotyczy ulicy Głębokiej na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Menniczej.

  2021-01-26 15:21

   

  Wykonawca robót (firma PSS Surowce Skalne) planuje od 27.01.2021 r. przystąpić do rozbiórki chodników ulicy Głębokiej na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Menniczej.

  Prace rozpoczną się od rozebrania fragmentu chodnika od północnej strony ulicy począwszy od skrzyżowania z ulicą Menniczą i będą odbywać się na małych odcinkach. Przedsiębiorcy o planowanych pracach w rejonie ich lokalów będą informowani przez przedstawicieli firmy z 1-2 dniowym wyprzedzeniem. Ewentualne przestoje mogą wynikać ze względu na warunki pogodowe utrudniające wykonywanie prac. Za utrudnienia przepraszamy. 

  W przypadku wystąpienia istotnych problemów znacząco utrudniających dostęp do lokalu lub budynku, prosimy o kontakt z przedstawicielem Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie (tel. 33 479 52 65) lub z kierownikiem budowy Tomaszem Jankowskim tel. 605 912 801.

 • Oblodzenie/1- ostrzeżenie meteorologiczne

  2021-01-26 15:08

   

  Ważność - od godz. 17:00 dnia 26.01.2021 do godz. 09:00 dnia 27.01.2021. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -2°C.

 • Zarządzenie Nr 0050.47.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 stycznia 2021 roku

  2021-01-26 14:14

   

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn 

  WIĘCEJ

 • Zarządzenie Nr 0050.46.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 stycznia 2021 roku

  2021-01-26 13:54

   

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn

  WIĘCEJ

 • Będzie ślisko - uważajcie! Komunikat meteorologiczny z dnia 26.01.2021

  2021-01-26 07:55

   

  Temperatura powietrza i gruntu obniżyła się poniżej 0°C, powodując zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Ujemna temperatura utrzyma się przez najbliższe dwie, trzy godziny, lokalnie przez cały dzień. Więcej informacji