Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Ogłoszenia o naborze

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Ogłoszenia o naborze

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2021 w następujących zakresach przedmiotowych, zgodnie z  art. 4 ust. 1 ustawy... Czytaj więcej 

   

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych, na rok 2020 

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych - Zarządzenie nr 0050.538.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 listopada 2020 roku

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na rok 2020 i 2021 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia

   

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych - Zarządzenie nr 0050.537.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 listopada 2020 roku

   

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020 i 2021 - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, a także działania związane ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych

   

   

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2020 w następującym zakresie przedmiotowym, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:

  polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym: wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc udzielana w formie schronienia.

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego na rok 2020 w następującym zakresie przedmiotowym, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

  realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, a także działania związane ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych w okresie wakacji letnich 2020, zgodnie z  art. 4 ust. 1 ustawy.

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm) Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rok 2020 w następujących zakresach przedmiotowych, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu: wsparcie dla osób potrzebujących - realizacja programu na rzecz osób potrzebujących, polegającego na dystrybuowaniu żywności dla osób najuboższych z terenu gminy Cieszyn.

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rok 2020 w następujących zakresach przedmiotowych, zgodnie z  art. 4 ust. 1 ustawy:

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2020 w następujących zakresach przedmiotowych, zgodnie z  art. 4 ust. 1 ustawy:

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.506) Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego na rok 2019 w następującym zakresie przedmiotowym, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych - podejmowanie działań związanych ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych na terenie Cieszyna.

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniujących oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego na rok 2019 w następującym zakresie przedmiotowym, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:

  1. polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu: ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży
 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.450 z późn. zm) Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn w okresie wakacji letnich, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy. 

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.450 z późn. zm) Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2019 w zakresie kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym.

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.450 z późn. zm) Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rok 2019.

 • Ogłoszenie o naborze do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018

 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach "Bezpiecznej Akcji Lato"

 • Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie przedmiotowym: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie klubu abstynenta

Strony:
Pliki do pobraniaRozmiarData
icoOgloszenie_o_naborze-3.12.2014.pdf

ogloszenie o naborze do komisji konkursowych na rok 2015 + formularz zgłoszeniowy

141.55 KB2015-06-01 09:29
icoFormularz_zgloszeniowy-13.06.2014.pdf

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

94.71 KB2015-06-01 09:28
icoOgloszenie_o_naborze-13.06.2014.pdf

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

168.37 KB2015-06-01 09:29
icoFormularz_zgloszeniowy-17.02.2014.pdf

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

147.38 KB2015-06-01 09:28
icoOgloszenie_o_naborze-17.02.2014.pdf

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

185.29 KB2015-06-01 09:29
icoDeklaracja_bezstronnosci-04.12.2013.pdf

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych na realizację zadań publicznych na rok 2014

105.54 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_zgloszeniowy-04.12.2013.pdf

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych na realizację zadań publicznych na rok 2014

52.50 KB2015-06-01 09:28
icoOgloszenie_o_naborze-04.12.2013.pdf

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych na realizację zadań publicznych na rok 2014

189.32 KB2015-06-01 09:29
icoFormularz_zgloszeniowy-14.08.2012.pdf

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu - wsparcie dla osób starszych

73.75 KB2015-06-01 09:28
icoOgloszenie_o_naborze-14.08.2012.pdf

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu - wsparcie dla osób starszych

91.21 KB2015-06-01 09:29
icoDeklaracja_bezstronnosci-06.12.2012.pdf

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych na realizację zadań publicznych na rok 2013

225.98 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_zgloszeniowy-06.12.2012.pdf

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych na realizację zadań publicznych na rok 2013

311.57 KB2015-06-01 09:28
icoOgloszenie_o_naborze-06.12.2012.pdf

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych na realizację zadań publicznych na rok 2013

452.83 KB2015-06-01 09:29