Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Budżet Obywatelski na 2016

Sprawy Miasta » Budżet Obywatelski » Budżet Obywatelski na 2016

 • Stan realizacji projektów

  Stan realizacji zwycięskich projektów w budżecie obywatelskim na rok 2016.

 • Lista zwycięskich projektów

  Wskazane przez komisje projekty zostaną obecnie poddane weryfikacji założeń we współpracy z Wnioskodawcami. Następnie odbędą się prace projektowe i kosztorysowe podporządkowane finansowym założeniom obecnej edycji budżetu partycypacyjnego Cieszyna.

 • Głosowanie na propozycje projektów

  Głosowanie na propozycje projektów zgłoszonych przez mieszkańców Cieszyna do Budżetu obywatelskiego na rok 2016.

 • Opisy promocyjne projektów

  Opisy projektów zostały stworzone na podstawie nadesłanych tekstów promocyjnych...

 • Lista propozycji projektów

  Informacja z weryfikacji i opiniowania propozycji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego na rok 2016.

 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna

  w sprawie powołania Zespołu oraz ustalenia harmonogramu budżetu obywatelskiego na rok 2016.

      Działając na podstawie § 2 ust. 5 załącznika do Uchwały nr X/70/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat części wydatków z budżetu miasta Cieszyna na 2016 rok ogłaszam nabór propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego.


      Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec naszego miasta, który uzyskał dla swojego projektu pisemne poparcie co najmniej 20 mieszkańców Cieszyna. Obok opisu zadania, wymagane jest określenie szacunkowego kosztu jego realizacji, natomiast można dodatkowo opisać poszczególne działania w projekcie oraz załączyć mapy, szkice, ewentualnie posiadaną dokumentację techniczną.


      Formularze propozycji projektu oraz formularze list poparcia dla projektu są dostępne na stronie internetowej miasta Cieszyna www.cieszyn.pl, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) bip.um.cieszyn.pl w zakładce pn. Budżet obywatelski oraz w formie papierowej w Punkcie Obsługi Klienta przy Rynek 1 w Cieszynie. W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłaszać można projekty inwestycyjne i remontowe o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, jak np. budowa chodnika, placu zabaw czy budowa ścieżki rowerowej, małej architektury, urządzenia miejsca rekreacyjnego itp.


      Termin zgłaszania projektów: Projekty należy zgłaszać od 22 czerwca do 24 sierpnia 2015 r. w następujący sposób:

 • listownie (w zaklejonej kopercie), na adres Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”),
 • osobiście, w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w Punkcie Obsługi Klienta, Rynek 1 (Ratusz).

 

      Serdecznie zapraszam mieszkańców Cieszyna do wspólnej pracy na rzecz naszego Miasta.

 

Ryszard Macura
Burmistrz Miasta Cieszyna

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoUchwala_nr_X-70-15.pdf

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat części wydatków z budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok.

228.27 KB2015-06-19 12:43
icoZalacznik_do_uchwaly_nr_X-70-15.pdf

Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego

70.92 KB2015-06-19 12:49
icoFormularz_BO_na_2016.doc

Załącznik Nr 1 do zasad i trybu przeprowadzania Budżetu obywatelskiego

108.00 KB2015-06-19 12:52
icoZarzadzenie_nr_0050.541.2015.pdf

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu obywatelskiego oraz ustalenia harmonogramu budżetu obywatelskiego na rok 2016.

69.83 KB2015-07-02 15:14
icoZarzadzenie_nr_0050.563.2015.pdf

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.541.2015

150.72 KB2015-07-24 11:52
icoZarzadzenie_nr_0050.776.2015.pdf

w sprawie zarządzenia głosowania na propozycje projektów, terminu głosowania i wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego na rok 2016.

134.28 KB2015-10-05 11:35
icoOgloszenie_o_glosowaniu.pdf

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.776.015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dn. 30 września 2015r. w sprawie zarządzenia głosowania na propozycje projektów, terminu głosowania i wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego na rok 2016,

182.93 KB2015-10-05 11:35