Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Głosowanie na propozycje projektów

Sprawy Miasta » Budżet Obywatelski » Budżet Obywatelski na 2016 » Głosowanie na propozycje projektów

  • Logo
    Logo

      Na podstawie Zarządzenia nr 0050.776.015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dn. 30 września 2015 r. w sprawie zarządzenia głosowania na propozycje projektów, terminu głosowania i wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego na rok 2016, ogłaszam:

Głosowanie na propozycje projektów zgłoszonych przez mieszkańców Cieszyna
do Budżetu obywatelskiego na rok 2016

Termin głosowania:

      Głosowanie odbędzie się w terminie od 12 października 2015 r. do 26 października 2015 r.

Głosujący:

      Mieszkańcy Cieszyna

Przedmiot głosowania:

      Propozycje projektów zgłoszonych do Budżetu obywatelskiego na rok 2016 i pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Budżetu obywatelskiego są dostępne na stronie internetowej: Opisy promocyjne projektów oraz wyspecyfikowane na kartach do głosowania wraz z opisem sposobu głosowania.

Karty do głosowania:

      Głosowanie na propozycje projektów zgłoszonych w ramach Budżetu obywatelskiego na rok 2016 odbywać się będzie:

  1. na kartach do głosowania dostępnych w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl i Wiadomościach Ratuszowych z dnia 9.10.2015 r. – głosowanie na innej karcie niż określona we wzorze jest nieważne.
  2. na formularzu elektronicznym do głosowania dostępnym na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl.

Forma głosowania:

  1. Głosowanie bezpośrednie odbywa się poprzez wrzucenie wypełnionej i podpisanej karty do głosowania w dniach od 12 października 2015 r. do 26 października 2015 r. w godz. 730 - 1530  (w poniedziałki do godz. 1630 , a w piątki do godz. 1430) do urny w Punkcie Obsługi Klienta w budynku Ratusza przy Rynek 1 w Cieszynie.
  2. Głosowanie korespondencyjne odbywa się poprzez wysłanie wypełnionej i podpisanej karty do głosowania na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, 43-400 Cieszyn, Rynek 1 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Budżet obywatelski na rok 2016”, przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Do obliczenia głosów będą brane wyłącznie karty nadane nie wcześniej niż 12 października 2015 r. i nie później niż 26 października 2015 r., które wpłyną do Urzędu nie później niż do 24 października 2015 r.
  3. Głosowanie elektroniczne odbywa się za pośrednictwem interaktywnego interfejsu głosowania zamieszczonego na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl w dniach od 12 października 2015 r. godz. 000 do 26 października 2015 r. godz. 2400.
  4. W ramach oddanego głosu głosujący dysponują 10 punktami, które można przydzielić według własnego uznania albo jednemu projektowi listy, albo można podzielić pulę 10 punktów na większą ilość projektów. Suma wszystkich punktów na karcie nie może przekroczyć 10.

Serdecznie zapraszam Mieszkańców Cieszyna do głosowania
i współpracy na rzecz naszego Miasta.

Ryszard Macura
Burmistrz Miasta Cieszyna

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoOgloszenie_o_glosowaniu.pdf

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.776.015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dn. 30 września 2015r. w sprawie zarządzenia głosowania na propozycje projektów, terminu głosowania i wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego na rok 2016,

182.93 KB2015-10-05 11:35
icoZarzadzenie_nr_0050.776.2015.pdf

w sprawie zarządzenia głosowania na propozycje projektów, terminu głosowania i wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego na rok 2016.

134.28 KB2015-10-05 11:35
icoZalacznik_nr_1_do_Zarzadzenia_nr_0050.776.2015.pdf

Karta do głosowania dla mieszkańców Cieszyna - budżet obywatelski na 2016 rok

456.30 KB2015-10-12 10:37
icoZalacznik_nr_2_do_Zarzadzenia_nr_0050.776.2015.pdf

Istotne elementy formularza elektronicznego do głosowania dla mieszkańców Cieszyna – budżet obywatelski na 2016 rok

184.44 KB2015-10-05 13:31