Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Ośrodek adopcji zwierząt ADGERIS w Cieszynie

Sprawy Miasta » Budżet Obywatelski » Budżet Obywatelski na 2016 » Stan realizacji projektów » Ośrodek adopcji zwierząt ADGERIS w Cieszynie

      Jednym ze zwycięskich projektów przewidzianych do realizacji w 2016 w ramach Budżetu Obywatelskiego było przedsięwzięcie pod nazwą „Ośrodek Adopcji Zwierząt ADGERIS w Cieszynie”.

      Zgodnie z uchwałą nr X/70/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat części wydatków z budżetu miasta Cieszyna na rok 2016 rok, w budżecie miasta Cieszyna na rok 2016 na realizację omawianego zadania zarezerwowano środki w wysokości 50 000,00 zł.

      W celu realizacji omawianego zadania we wrześniu 2016 r. ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt dotyczący utworzenia i prowadzenia „Ośrodka adopcji zwierząt” na terenie Gminy Cieszyn.

      Do konkursu nie zgłosił się żaden podmiot zainteresowany utworzeniem i prowadzeniem ośrodka adopcji zwierząt. W związku z powyższym Burmistrz podjął decyzję, aby środki w wysokości 50.000 zł z powyższego zadania przeznaczyć na inne działania wg aktualnych potrzeb.