Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Ogłoszenia o naborze » Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoogloszenie.pdf

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowych

516.24 KB2015-11-24 13:44
icodeklaracja_bezstronnosci.pdf

Deklaracja bezstronności

27.12 KB2015-11-24 13:44
icoFormularz_zgloszeniowy.pdf

Formularz zgłoszeniowy

71.00 KB2015-11-24 13:44
icoFormularz_zgloszeniowy_komisje_konkursowe_2016.doc

Formularz zgłoszeniowy

15.50 KB2015-11-24 13:44

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rok 2016 w następujących zakresach przedmiotowych:
polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
kultury i sztuki;
nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
wypoczynku dzieci i młodzieży;
kultury fizycznej;
turystyki i krajoznawstwa;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
ochrony i promocji zdrowia.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy i deklaracja bezstronności w plikach do pobrania.