Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Lista zwycięskich projektów

Sprawy Miasta » Budżet Obywatelski » Budżet Obywatelski na 2017 » Lista zwycięskich projektów

 • Lista projektów rekomendowanych do realizacji
  Lista projektów rekomendowanych do realizacji
 • Liczba głosów oddanych na projekty
  Liczba głosów oddanych na projekty
 • Ranking projektów według liczby głosów
  Ranking projektów według liczby głosów

Protokół z prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2017

 

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, w składzie:

 • Przewodniczący - Arkadiusz Skowroński,
 • Wiceprzewodniczący - Łukasz Piszczek,
 • Sekretarz - Edyta Czarnecka,
 • Członkini -  Iwona Kabiesz,
 • Członkini -  Irena Kwaśny,
 • Członkini - Gabriela Staszkiewicz,
 • Członek – Mariusz Andrukiewicz,
 • Członek – Kacper Brzuska,
 • Członek – Andrzej Mleczko.

 

      Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 5 ust. 9 Załącznika do uchwały nr XXII/209/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat części wydatków z budżetu miasta Cieszyna na 2017 rok, w dniach 12.01 i 23.01 br. odbyły się posiedzenia Zespołu, którego zadaniem było obliczenie i opracowanie wyników głosowania na propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

      Głosowanie odbyło się w dniach od 5 grudnia do 30 grudnia br. W głosowaniu mogli wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Cieszyna. Głosowanie odbyło się w sposób zgodny z ogłoszeniem Burmistrza Miasta Cieszyna, w następujących formach:

 • głosowanie bezpośrednie poprzez wrzucenie wypełnionej i podpisanej karty do głosowania do urny w Punkcie Obsługi Klienta w budynku Ratusza,
 • głosowanie korespondencyjne poprzez wysłanie wypełnionej i podpisanej karty na adres Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 • głosowanie elektroniczne za pośrednictwem interaktywnego interfejsu zamieszczonego na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl oraz w placówkach: Miejskim Centrum Informacji mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie  i w jej filiach. 

 

      W związku z tym na posiedzeniu Zespołu w dniu 12.01.16 r. została dostarczona zaplombowana urna do głosowania wraz z kartami złożonymi w głosowaniu. W głosowaniu korespondencyjnym żadna karta do głosowania nie wpłynęła. Zespół zliczył karty oddane do głosowania  i ustalił, że łącznie złożono 945 kart. Zespół przyjął również do wiadomości informację, że w głosowaniu elektronicznym oddano 1.461 głosów.

 

      Po ww. zliczeniu kart Zespół stwierdził, że 21 kart nie spełnia wymogów formalnych z uwagi na: brak wybrania projektu, niewpisania imienia i nazwiska, braku podania nr PESEL, brak podpisu.

      W celu dalszej weryfikacji poprawności oddanych głosów Zespół postanowił przenieś numery PESEL z kart do głosowania do postaci elektronicznej w arkuszu kalkulacyjnym. Pracownicy Wydziału SRM przeprowadzili tę czynność w dniach od 13 do 20 stycznia br.

      Na tym etapie zidentyfikowano jeszcze 2 głosy złożone na kartach do głosowania, na których nie było imienia i nazwiska lub podpisu oraz 3 karty z błędnym nr PESEL  (niezgodnym z zasadami ich tworzenia).

      Zestawienie numerów PESEL osób głosujących (zarówno w głosowaniu bezpośrednim, jak i w głosowaniu elektronicznym) Wydział SRM sprawdził  w celu ich weryfikacji, czy głosujący nie oddał podwójnego (wielokrotnego) głosu.

      W wyniku analizy nr PESEL stwierdzono, że 11 osób głosowało podwójnie, czyli 22 głosy są nieważne, w tym 8 głosów oddanych elektronicznie i 14 papierowo.

      W dniu 23.01.2016 r. odbyło się drugie posiedzenie Zespołu. W oparciu o uzyskane wyniki analizy Wydziału SRM ustalono, które karty lub formularze elektroniczne są nieważne z powodu tego, że nie został wybrany projekt, Zespół również zidentyfikował podwójne głosy mieszkańców Cieszyna, uznając je za nieważne.

 

Na spotkaniu tym ustalono wynik weryfikacji i zestawiono wyniki głosowania w formie tabelarycznej.

Ostatecznie Zespół stwierdził, że w głosowaniu oddano:

 •  2.358 ważnych głosów (1453 głosy oddane elektronicznie i 905 głosów oddanych na kartach),
 •  48 nieważnych kart (razem z formularzami elektronicznymi), z powodów takich jak:  brak wybranego projektu – 11 kart, brak danych (np. imienia i nazwiska, nr PESEL, podpisu) – 12 kart; błędne nr PESEL – 3 głosy; podwójnie oddane głosy – 22 głosy (8 oddanych elektronicznie i 14 oddanych na kartach).

 

      Zespół ustalił, biorąc tylko pod uwagę ważne karty i formularze elektroniczne, liczbę głosów oddanych na każdy z projektów, które przestawia tabela załączona poniżej w pliku PDF lub na obrazach zamieszczonych na górze artykułu.

Pliki do pobraniaRozmiarData
icolista_projektow.pdf

Lista projektów rekomendowanych do realizacji

311.26 KB2017-01-30 12:28
icopunktacja_projektow.pdf

Liczba głosów oddanych na projekty

1640.35 KB2017-01-30 14:14
icoRanking_projektow.pdf

Ranking projektów według liczby głosów

1732.24 KB2017-01-30 14:25