Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zgłoszenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

Jak załatwić sprawę » Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości » Zgłoszenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

Wymagane dokumenty:

      Wypełniony formularz zgłoszenia zmiany oraz dokumenty stanowiące podstawę zmiany np.:

  1. Postanowienie sądu.
  2. Akt Własności Ziemi.
  3. Dowód osobisty (wgląd).

Miejsce złożenia dokumentów:

      Biuro podawcze Urzędu Miejskiego, na parterze Ratusza, lub w Oddziale Geodezji i Katastru Nieruchomości pokój nr 16, w Urzędzie Miejskim w Cieszynie telefon (33) 4794 322. Wypełnione wnioski można przesłać pocztą.

Opłaty:

      Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Sposób i termin załatwienia:

      Po analizie dokumentów i rejestracji wniosku zmiana wprowadzana jest do ewidencji gruntów. Zgłaszający zmianę zostaje powiadomiony o jej wprowadzeniu. Terminy załatwienia sprawy zgodnie z Kpa tzn. nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z dnia 02. 05. 2001 r.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071).
  4. Porozumienie w sprawie powierzenia przez Starostę Powiatu Cieszyńskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej Gminie Cieszyn zawarte w dniu 31 stycznia 2001 roku (Dz. U. Województwa śląskiego Nr 9, poz. 121).

Uwagi:

      W niektórych przypadkach osoby zgłaszające zmianę obowiązane są dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.