Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zaświadczenie potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego

Jak załatwić sprawę » Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa » Zaświadczenie potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoWniosek_prowadzenie_gospodarstwa.pdf66.47 KB2015-06-01 09:30

Wymagane dokumenty:

      Dowody na okoliczność istnienia gospodarstwa rolnego np. akt notarialny potwierdzający istnienie gospodarstwa rolnego - do wgladu, dokument stwierdzający przejęcie gospodartwa rolnego - do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów:

      Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego, Rynek 1, parter.

Opłaty:

      Opłata skarbowa 17,00 zł. Zgodnie z art. 6 ustawy o opłacie skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Termin i sposób załatwienia:

      Zgodnie z k.p.a. zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

  1. art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592 z późn. zm.) 

Tryb odwoławczy:

      Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Etapy - czynności procedury:

Etap 1

  • Złożenie wniosku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego

Etap 2

  • Odbiór zaświadczenia (sposób odbioru - do uzgodnienia w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa)

Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności:

  • Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Węgierek