Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego

Jak załatwić sprawę » Wydział Strategii i Rozwoju Miasta » Zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego

Nazwa

Zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Termin załatwienia

Zaświadczenie wydaje Wydział Strategii i Rozwoju Miasta- Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Krajobrazu w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku oraz wymaganych załączników.

Wymagane dokumenty

Wniosek na formularzu , zawierający określenie: - numeru działki i obrębu, - celu do jakiego potrzebne jest zaświadczenie nr telefonu w przypadku odbioru osobistego.

Opłaty

Przy składaniu wniosku opłata skarbowa w wysokości 17 zł, którą można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego  ul. Srebrna lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego nr ING BSK 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284.

Uwagi

Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Miejskim,   Biuro Podawcze parter  lub ze strony BIP-" jak załatwić sprawę- Planowanie i zagospodarowanie przestrzennego.
Informacja telef. 33 479 42 61.

Miejsce składania dokumentów

Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 - parter, drogą pocztową lub elektronicznie. Więcej informacji