Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.843.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dn. 5.12.2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Powołania komisji konkursowej » Na Rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.843.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dn. 5.12.2018

Zarządzenie Nr 0050.843.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dn. 5.12.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cieszyn w 2019 z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.