Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.669.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 grudnia 2020 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Wyniki » Na rok 2021 » Zarządzenie Nr 0050.669.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie uznanie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Godny styl życia Amazonek” zawartego w ofercie Stowarzyszenia Amazonek oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych - działalność na rzecz kobiet po mastektomii.

 

Treść zarządzenia w załączniku.