Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie nr 0050.64.2020

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie nr 0050.64.2020

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Beskid Śląski” z siedzibą w Cieszynie przy ul. Głębokiej 56, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wiosenne sprzątanie rezerwatów przyrody”.

Na podstawie art. 19a ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że złożona oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.cieszyn.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.um.cieszyn.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, jednocześnie zaprasza do składania uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 17 lutego 2020 r.

Uwagi należy przesyłać w formie pisemnej do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl

 

Załączniki: