Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.548.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Zakończone na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.548.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.548.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Rowerowa Sztafeta Niepodległości" zawartego w ofercie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział "Beskid Śląski" .