Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.536.2020 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 16 listopada 2020

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Regulaminy » na rok 2021 z załącznikami » Zarządzenie Nr 0050.536.2020 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 16 listopada 2020

w sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn