Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.465.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 lipca 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.465.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 lipca 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.465.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 lipca 2019 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od psychoaktywnych - podejmowanie działań związanych ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych na terenie Cieszyna.