Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 stycznia 2020 r.

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Wyniki » Na rok 2020 » Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu ochrony i promocji zdrowia.