Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 stycznia 2021 roku

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 stycznia 2021 roku

2021-01-18 16:09

w sprawie uznanie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej” zawartego w ofercie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2021 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych - prowadzenie świetlicy terapeutycznej