Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie nr 0050.12.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 stycznia 2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Zakończone na rok 2018 » Zarządzenie nr 0050.12.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 stycznia 2018

Zarządzenie nr 0050.12.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie uznania celowości realizacji zadania pod nazwą: Spotkanie „Noworoczno-Opłatkowe” zawartego w ofercie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Cieszynie