Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie nr 0050.103.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 marca 2020 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie nr 0050.103.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 marca 2020 roku

w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Ósmy krok do mądrej samodzielności" zawartego w ofercie Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci".