Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zamówienie wypisu z rejestru gruntów

Jak załatwić sprawę » Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości » Zamówienie wypisu z rejestru gruntów

Wymagane dokumenty:

      Wypełniony formularz wniosku, o wypis z rejestru gruntów oraz w przypadku gdy o wypis występuje osoba nie będąca właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym działki, wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych. Obydwa formularze dostępne w Oddziale Geodezji i Katastru Nieruchomości pokój nr 16 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Biuro podawcze Urzędu Miejskiego, na parterze Ratusza, lub w Oddziale Geodezji i Katastru Nieruchomości pokój nr 16, w Urzędzie Miejskim w Cieszynie telefon (33) 4794 322. Wypełnione wnioski można przesłać pocztą lub faxem (33) 4794 303 (wnioski przesłane faksem muszą być potwierdzone przesyłką pocztową).

Opłaty:

  • Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł, każdy załącznik 0,50 zł.
  • Opłata za czynności związane z udostępnieniem informacji; np. opłata za pełny wypis z rejestru ewidencji gruntów: za pierwszą działkę - 12,00 zł, za następną w tej samej jednostce rejestrowej - 6,00 zł, za następną w innej jednostce rejestrowej - 12,00 zł, skrócony wypis - 3,60 zł, za wypis o niepełnej treści w celu sporządzenia wniosku o przyznanie opłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej za każdą działkę - 1,80 zł.

Sposób i termin załatwienia:

      Wniosek jest realizowany w miarę możliwości tego samego dnia, maksymalny czas realizacji w uzasadnionych przypadkach 10 dni roboczych. Wypisy można odebrać po zapłaceniu przekazu pieniężnego lub faktury w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn, zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 z dnia 02. 05. 2001 r.)
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 luty 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz. 333).
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  6. Porozumienie w sprawie powierzenia przez Starostę Powiatu Cieszyńskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej Gminie Cieszyn zawarte w dniu 31 stycznia 2001 roku (Dz. U. Województwa śląskiego Nr 9, poz. 121).