Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zamówienie kopii mapy ewidencji gruntów lub kopii mapy zasadniczej

Jak załatwić sprawę » Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości » Zamówienie kopii mapy ewidencji gruntów lub kopii mapy zasadniczej

Wymagane dokumenty:

      Wypełniony formularz wniosku. Formularz dostępny jest również w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Ratuszowa 1, pok. 4.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Wypełniony formularz wniosku należy złożyć w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Ratuszowa 1, pok. 4. telefon (33) 4794 322. Wypełnione wnioski można przesłać pocztą lub faxem 4794 303 (wnioski przesłane faksem muszą być potwierdzone przesyłką pocztową).

Opłaty:

  1. Opłata skarbowa od wniosku 5,00 zł,,
  2. Opłata za czynności związane z udostępnieniem informacji; np. kopia mapy zasadniczej formatu A4-30,00 zł, kopia mapy ewidencyjnej formatu A4-9,00 zł.

Termin i sposób załatwienia:

      Wniosek jest realizowany w miarę możliwości tego samego dnia, maksymalny czas realizacji w uzasadnionych przypadkach 10 dni roboczych. Kopie map można odebrać po zapłaceniu przekazu pieniężnego lub faktury w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 luty 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz. 333).
  3. Porozumienie w sprawie powierzenia przez Starostę Powiatu Cieszyńskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej Gminie Cieszyn zawarte w dniu 31 stycznia 2001 roku (Dz. U. Województwa Śląskiego Nr 9, poz. 121).

Uwagi:

      Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie posiada map do celów projektowych. Opracowanie takiego dokumentu należy zlecić firmie geodezyjnej. Wykaz firm z terenu Cieszyna można otrzymać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.