Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wywóz nieczystości płynnych z osadników i osadów z oczyszczalni przydomowych

Jak załatwić sprawę » Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o. » Wywóz nieczystości płynnych z osadników i osadów z oczyszczalni przydomowych

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoCennik_-_wywoz_poza_Cieszynem.pdf

Cennik uslug wywozu nieczystosci plynnych oraz osadów ściekowych spoza gminy Cieszyn

70.64 KB2015-06-01 09:28
icoCennik_-_wywoz_w_Cieszynie.pdf

Cennik uslug wywozu nieczystosci plynnych oraz osadów ściekowych z terenu gminy Cieszyn

74.34 KB2015-06-01 09:28

Wymagane dokumenty:

      Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy i inne osoby prawne chcące dokonać wywozu nieczystości płynnych jednorazowo powinny złożyć pisemne zlecenie (w przypadku posiadania osadników przepływowych, tj. połączonych z miejską kanalizacją ogólnospławną lub sanitarną), natomiast osoby, które posiadają osadnik bezodpływowy/oczyszczalnię przydomową powinny zawrzeć umowę na wywóz nieczystości z osadnika/oczyszczalni przydomowej. Oddalenie osadnika/oczyszczalni przydomowej od utwardzonego dojazdu nie może być większe niż 20 m.

  • dowód stwierdzający tożsamość,
  • podać adres nieruchomości

Uwaga: oddalenie osadnika od utwardzonego dojazdu nie może być większe niż 20 m.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Biuro Działu Gospodarki Ściekami, ul. Motokrosowa 27, pok. 10, w godz. 7.00 - 15.00,

Sekretariat ZGK sp. z o.o., ul. Słowicza 59, parter, w godz. 7.00 - 15.00

Termin i sposób załatwienia:

      Termin wykonania usługi można ustalić telefonicznie, po wcześniejszym złożeniu zlecenia. Umowa zostaje spisana w chwili zgłoszenia się z dokumentem.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz 21 t.j.),
  • Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 t.j.),
  • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, t.j.),
  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzenia ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100/2001 poz. 1085 t.j.),
  • Kodeks cywilny,
  • aktualny cennik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp z o.o., uchwała nr XLVI/474/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 17 października 2002 r. w sprawie warunków odprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (Dz. U. nr 188 poz.1576)