Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wydział Sportu

Urząd od środka » Wydziały » Wydział Sportu

Wydział Sportu

ul. Kochanowskiego 14

43-400 Cieszyn
 
Naczelnik Wydziału - Cezary Cieńciała
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych i stanowiska ds. organizacji imprez
ul. Kochanowskiego 14
43-400 Cieszyn
 • tel. 33/ 47 94 392

Inspektor - Robert Hubczyk
rhubczyk@um.cieszyn.pl

Podinspektor - Magdalena Trzos
mtrzos@um.cieszyn.pl

Podinspektor - Łukasz Wantulok
lwantulok@um.cieszyn.pl

 

Podinspektor- Paulina Ligocka-Andrzejewska

 pligocka@um.cieszyn.pl

Podinspektor - Maja Awramczuk


Zakres działania:

 1. kreowanie rozwoju sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta,
 2. prowadzenie wykazu obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych Miasta,
 3. organizacja lub współorganizacja imprez sportowych, których Miasto Cieszyn jest bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, obejmuje nad nimi formalny patronat, bądź udziela dofinansowania na ich realizację,
 4. współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie sportu i rekreacji,
 5. współpraca z innymi wydziałami, jednostkami miejskimi, instytucjami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami z Polski i zagranicy w zakresie sportu i rekreacji,
 6. realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie zadań Wydziału, a także kontrola, rozliczanie i prowadzanie analiz skuteczności i efektywności udzielonych dotacji,
 7. propagowanie i upowszechnianie idei współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań Wydziału,
 8. współpraca z Radą Sportu,
 9. obsługa merytoryczna i administracyjna stypendiów sportowych,
 10. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Miasta Cieszyna za osiągnięcia sportowe, wnioskowanie o nagrody w dziedzinie sportu przyznawane przez inne instytucje,
 11. prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem, likwidacją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 12. realizowanie innych powierzonych zadań wynikających z ustaw szczególnych stanowiących kompetencje Wydziału.
 13. administracja strony sport.cieszyn.pl

 

Referat obiektów sportowych

 
Wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków
ul. Sportowa 1
43-400 Cieszyn

ul. Sportowa 1
43-400 Cieszyn

tel. 33/ 85 10 007
tel. 33/ 85 10 009
e-mail: hws@um.cieszyn.pl

Kierownik Referatu - Andrzej Greń

Podinspektor - Kukuczka Magdalena
    e-mail: mkukuczka@um.cieszyn.pl


Pomoc administracyjna - Helena Franek
Pomoc administracyjna - Natalia Wałęga
Pomoc administracyjna - Bożena Żebrok
Konserwator - Marek Domański
Konserwator - Janusz Kaczmarek
Konserwator - Marcin Szarzec
Rzemieślnik specjalista - Maciej Turek
Sprzątaczka - Henryka Berezińska
Sprzątaczka - Agnieszka Kłoda
 
 
Zakres działania:

1. Planowanie oraz realizacja usług w zakresie sportu, rekreacji i turystyki w oparciu o miejskie obiekty i urządzenia sportowe,
2. Administrowanie obiektami bazy sportowej i rekreacyjnej:
- Wielofunkcyjną Halą Widowiskowo-Sportową im. Cieszyńskich Olimpijczyków przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie.
- kąpieliskiem miejskim przy Alei Łyska 23,
- pawilonem judo przy ul. Jana Sarkandra,
- strefą rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Marklowice,
3. Dbanie o rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, w tym opracowywanie i realizowanie planów inwestycji i remontów w obiektach sportowych.