Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Urząd od środka » Wydziały » Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Ratusz, parter, pokoje nr 3, 6, 6A
tel. (33) 4794 230 (lub od 231 do 237)
e-mail: grunty@um.cieszyn.pl

Naczelnik: Natalia Piksa
tel.: (33) 4794 230

Zadania realizowane przez Wydział:

tel. 033 4794 231

 1. komunalizacja i przejmowanie mienia na rzecz Gminy Cieszyn

 2. regulowanie stanów prawnych nieruchomości

tel. 033 4794 232

 1. sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców

tel. 033 4794 233

 1. wydawanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości gminnych w związku z budową, modernizacją i naprawą infrastruktury technicznej

tel. 033 4794 234

 1. sprzedaż nieruchomości gminnych (niezabudowanych)

 2. ewidencja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

tel. 033 4794 235

 1. zamiana i wykup gruntów przez Gminę Cieszyn

 2. wykonywanie przez Gminę prawa pierwokupu

 3. przyjmowanie przez Gminę darowizn i spadków

tel. 033 4794 236

 1. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 2. oddawanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych

 3. naliczanie opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i dróg oraz podziałem nieruchomości

tel. 033 4794 237

 1. dzierżawa gruntów miejskich

 2. naliczanie opłat za bezumowne zajmowanie gminnych nieruchomości

 

      Szczegółowe informacje na temat najczęściej stosowanych procedur znajdują się w menu: „Jak załatwić sprawę”, w zakładce: „Wydział Gospodarki Nieruchomościami”.