Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

Urząd od środka » Wydziały » Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

ul. Ratuszowa 1
43-400 Cieszyn
tel. (33) 4794 322

Naczelnik: Kiliś Andrzej,
tel.: (33) 4794 320

Oddział Geodezji i Katastru Nieruchomości:
Kierownik: Dryś - Plinta Ewa,

tel.: (33) 4794 329

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
Kierownik: Woźnica Robert,

tel.: (33) 4794 324

Oddział Geodezji i Katastru Nieruchomości:

 1. rozgraniczanie nieruchomości:
  • wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
  • wydawanie decyzji o rozgraniczaniu nieruchomości,
 2. prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów:
  • wydawanie decyzji dotyczących ewidencji gruntów i budynków,
  • wydawanie decyzji dotyczących klasyfikacji gruntów,
 3. modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 5. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 • zadania własne: 
 • zadania powierzone z zakresu administracji rządowej:

 

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

 1. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic,
 2. nadawanie numerów adresowych budynkom,
 3. administrowanie, sprawdzanie spójności i obsługa informatyczna baz CSIP,
 4. wykonywanie opracowań na potrzeby innych jednostek Urzędu Miejskiego
 5. dysponowanie środkami Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 6. prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym mapy ewidencji gruntów i budynków oraz mapy gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 7. zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 8. zakładanie osnów szczegółowych,
 9. zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
 10. prowadzenie baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 • zadania własne: 
 • zadania powierzone z zakresu administracji rządowej:

 

Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej:

 1. uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu,
 2. prowadzenie formalności związanych z geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu.
 • zadania powierzone z zakresu administracji rządowej: