Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wydawanie abonamentów postojowych dla mieszkańców strefy płatnego parkowania

Jak załatwić sprawę » Miejski Zarząd Dróg » Wydawanie abonamentów postojowych dla mieszkańców strefy płatnego parkowania

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoWniosek_MZD_-_parking.doc

o wydanie identyfikatora mieszkańca strefy „B-1” i „D-44”

24.50 KB2015-06-01 09:30
icoWniosek_MZD_-_parking.pdf

o wydanie identyfikatora mieszkańca strefy „B-1” i „D-44”

70.44 KB2015-06-01 09:30

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia dowodu rejestracyjnego i (dla osób zameldowanych czasowo) kserokopia dowodu osobistego bądź zaświadczenia o czasowym zameldowaniu oraz do wglądu oryginały w/w dokumentów;
  • wniosek

      Osoba zainteresowana uzyskaniem abonamentu winna być zameldowana na stałe bądź czasowo powyżej dwóch miesięcy w strefie lub być właścicielem nieruchomości położonej przy ulicach objętych strefą, będącym właścicielem bądź współwłaścicielem pojazdu na wskazanym przez MZD parkingu nie więcej niż na jeden samochód oraz złożyć wniosek, w którym należy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko. adres zamieszkania, nr rejestracyjny samochodu, typ samochodu (osobowy, dostawczy itp.), miejsce garażowania.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Miejski Zarząd Dróg Cieszyn, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego biuro nr 8 tel. (33) 479 52 53

Opłaty:

  • za wydanie abonamentu w 2004 r. pobierana jest opłata w wysokości 36,60 zł na rok
  • za laminowanie abonamentu 1,60 zł./szt.
  • opłata skarbowa wynikająca z ustawy o opłacie skarbowej z dnia 09.09.2000 r. (5,00 zł - wniosek, 0,50 zł - każdy załącznik)

Termin i sposób załatwienia:

      Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg wydaje bądź odmawia wydania zezwolenia w terminie określonym w KPA (zwykle 1 - 3 dni)

Podstawa prawna:

      Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna nr XV/159/03 z późn. zm. z dnia 27.11.2003 r.

Uwagi:

      Mariusz Poźniak - inspektor, Andrzej Kasztura - inspektor, tel. (33) 479 52 53, w godzinach od 7.00 do 15.00