Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wydanie zgody na umieszczenie reklamy poza pasem drogowym

Jak załatwić sprawę » Miejski Zarząd Dróg » Wydanie zgody na umieszczenie reklamy poza pasem drogowym

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoWniosek_MZD_-_reklama_poza.doc

o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy poza pasem drogowym

31.50 KB2015-06-01 09:30
icoWniosek_MZD_-_reklama_poza.pdf

o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy poza pasem drogowym

53.02 KB2015-06-01 09:30

Wymagane dokumenty:

      Osoba zainteresowana umieszczeniem reklamy trwale związanej z gruntem poza pasem drogowym winna przedłożyć następujące dokumenty:

  • pozwolenie na budowę;
  • mapę zasadniczą z naniesioną lokalizacją reklamy;
  • projekt reklamy;
  • wniosek

We wniosku należy przedłożyć następujące informacje: nazwę firmy, adres, NIP, nr telefonu, miejsce ustawienia reklamy, nr działki i nr obrębu, wymiary reklamy, określenie czy reklama jest jednostronna czy dwustronna, planowany okres instalacji reklamy.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Miejski Zarząd Dróg Cieszyn, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego biuro nr 8 tel. (33) 479 52 53

Opłaty:

  • za umieszczenie reklamy 350 zł netto/rok za 1 m2
  • opłata skarbowa wynikająca z ustawy o opłacie skarbowej z dnia 09.09.2000r. (5,00 zł - wniosek, 0,50 zł - każdy załącznik)

Termin i sposób załatwienia:

      Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg podpisuje bądź odmawia podpisania umowy w terminie określonym w KPA., (zwykle do 14 dni).

Podstawa prawna:

      Uchwała nr 780/II/97 Zarządu Miasta Cieszyna z dnia 6 listopada 1997 r.

Uwagi:

      Magdalena German-Kolek - inspektor, tel. (33) 479 52 53, w godzinach od 7.00 do 15.00