Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wizualizacje

Rewitalizacja ulicy Głębokiej  » Informacje o inwestycji » Wizualizacje

Projekt "Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki"/"Po stopách těšínské tramvaje – rozvoj přeshraniční turistiky" dofinansowano ze środków Unii Europejskiej z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

 

Ulica Głęboka

 

Rynek

 

Budynek ul. Zamkowa 1

Obecnie - dawna strażnica graniczna

Po przebudowie - Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej 

Przedstawione wizualizacje stanowią część dokumentacji projektowej opracowanej przez:

Palmett sp. z o.o. sp.k. 

ul. Wybieg 4, 00-788 Warszawa