Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Uzyskanie miejsca na prowadzenie działalności handlowej

Jak załatwić sprawę » Miejski Zarząd Dróg » Uzyskanie miejsca na prowadzenie działalności handlowej

Oferujemy możliwość prowadzenia działalności na jednym z trzech targowisk miejskich:

 • targowisku przemysłowym przy ul. Katowickiej
 • targowisku rolno-spożywczym przy ul. Św. J. Sarkandra
 • w Miejskich Halach Targowych (MHT) przy ul. Stawowej 6

Działalność handlową można prowadzić:

 • ze straganów na terenie targowisk;
 • na miejscach namiotowych, samochodowych i gastronomicznych na terenie targowisk;
 • z boksów w Miejskich Halach Targowych.

Opłaty:

      Koszty związane z prowadzeniem działalności handlowej na targowiskach i w MHT Handlując na terenie targowisk miejskich w MHT uiszcza się niżej wymienione opłaty:

 • dzienną opłatę targową określoną Uchwałą Rady Miejskiej w Cieszynie;
 • opłatę za udostępnienie miejsca określoną Uchwałą Zarządu Miasta Cieszyna;

Wysokość opłat jest zależna od nast. warunków:

 • na jakim targowisku prowadzona będzie działalność działalność;
 • jaki będzie profil handlu (np. punkt gastronomiczny, handel art. spożywczymi, handel art. przemysłowymi);
 • jaka powierzchnia została zajęta lub ilości zajętych straganów.

Chcąc prowadzić działalność na targowiskach miejskich należy:

 1. zapoznać się z obowiązującymi zasadami postępowania na targowiskach, określonymi w regulaminie;
 2. zgłosić się do biura targowiska w Miejskich Halach Targowych przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie czynnego od poniedziałku do soboty od godz. 7.00 do 13.00; w dni targowe (środy i soboty) otwarte jest również biuro na targowisku przemysłowym przy ul. Katowickiej od godz. 7.00 do 12.30;
 3. posiadać ze sobą aktualne pozwolenie na prowadzenie działalności handlowej oraz nr ewidencji podatkowej NIP;
 4. wybrać miejsce z którego zamierza się prowadzić się działalność handlową;
 5. wypełnić i złożyć w biurze Działu Targowisk Miejskich prośbę o przydzielenie wybranego miejsca (załącznik).

Uwagi:

      Informacji udziela biuro Działu Targowisk Miejskich przy ul. Stawowej 6, czynne od poniedziałku do soboty od godz. 7.00 do 13.00. W dni targowe ( środy i soboty ) otwarte jest również biuro na targowisku przemysłowym przy ul. Katowickiej od godz. 7.00 do 12.30.

 • tel. (33) 852 36 53 od poniedziałku do soboty
 • tel. (33) 852 54 01 w środy i soboty