Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Uznanie żołnierza lub poborowego

Jak załatwić sprawę » Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej » Uznanie żołnierza lub poborowego

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o uznanie żołnierza lub poborowego za sprawującego bezpośrednią opiekę nad czlonkiem rodziny.
  2. Orzeczenie z ZUS o uznaniu za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji członka rodziny lub prawomocne orzeczenie sądu dot. obowiązku sprawowania opieki przez żołnierza lub poborowego.
  3. Zaświadczenie z WKU w Bielsku-Białej o odbywaniu służby wojskowej. Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Opłaty Bez opłat. Uwagi Odroczenia zasadniczej służby wojskowej udziela się poborowemu na jego wniosek ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolny do pracy i do samodzielnej egzystencji albo ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu.

Tryb odwoławczy:

      Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Biuro d/s wojskowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul.Kochanowskiego 14, pok.nr 1

Opłaty:

      Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

      Po złożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

      Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2004 r. nr 241, poz.2416 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2000 r. w sprawie udzielania odroczeń służby wojskowej, zwolnienia żołnierzy z tej służby przed jej odbyciem, a także postępowania oraz właściwiści organów wojskowych w tych sprawach.

Uwagi:

      Odroczenia zasadniczej służby wojskowej udziela się poborowemu na jego wniosek ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolny do pracy i do samodzielnej egzystencji albo ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu.