Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Uzgodnienia lokalizacyjne obiektów budowlanych w zakresie przebiegu kanalizacji

Jak załatwić sprawę » Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o. » Uzgodnienia lokalizacyjne obiektów budowlanych w zakresie przebiegu kanalizacji

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoCennik_oplat_ZGK.pdf

za niektóre usługi i czynności techniczne

76.72 KB2015-06-01 09:28

Wymagane dokumenty:

      Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy i inne osoby prawne chcące dokonać uzgodnienia lokalizacyjnego obiektów budowlanych w zakresie przebiegu kanalizacji powinny przedłożyć:

  • podanie właściciela budynku lub osoby upoważnionej,
  • 2 egz. planu sytuacyjnego z naniesioną lokalizacją obiektu budowlanego.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Biuro Działu Gospodarki Ściekami, ul. Motokrosowa 27, pok. 10, w godz. 7.00 - 15.00,

Sekretariat ZGK sp z o.o., ul. Słowicza 59, parter, pok. 20, w godz. 7.00 - 15.00

Opłaty:

  • 32,52 zł/r-g  + 23% VAT- sporządzenie i wydanie danych o kanalizacji w postaci odrysu.
  • 34,15 zł/r-g + 23%Vat – dokonanie komisyjnej oceny projektów w zakresie sieci kanalizacyjnej,
  • 34,15 zł/r-g + 23%Vat – dorywczy nadzór techniczny nad obiektami kanalizacyjnymi, wymagany przy budowie innych urządzeń podziemnych.

Termin i sposób załatwienia:

      Do dwóch tygodni. Sposób odbioru - do uzgodnienia z wnioskodawcą.

Podstawa prawna:

  • Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2013 r. poz. 1409) wraz z aktami wykonawczymi
  • Zezwolenie Burmistrza Miasta Cieszyna udzielone ZGK sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Słowicza 59, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – decyzja nr SRM.III/1.6433-4-2/10 z dnia 1 kwietnia 2010 r.
  • cennik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o..