Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Ustalenie numeru porządkowego (adresowego) nieruchomości

Jak załatwić sprawę » Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości » Ustalenie numeru porządkowego (adresowego) nieruchomości

Wymagane dokumenty:

      Wypełniony formularz wniosku. Formularz dostępny w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Ratuszowa 1, pok. 4.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Wypełniony formularz wniosku należy złożyć w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Ratuszowa 1, pok. 4. telefon (33) 4794 322.

Opłaty:

      Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł.

Sposób i termin załatwienia:

      Wniosek jest realizowany w miarę możliwości tego samego dnia, maksymalny czas załatwienia zgodnie z Kpa 7 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. nr 100 z 2000 r. poz. 1086 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 25 czerwca 1968r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 23 poz. 151).

Uwagi:

      Stosowne zaświadczenie wydaje się właścicielowi, współwłaścicielowi, użytkownikowi wieczystemu, użytkownikowi nieruchomości.