Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd od środka » Wydziały » Urząd Stanu Cywilnego

ul. Kochanowskiego 14,
43-400 Cieszyn
tel. (33) 4794 365
 
Kierownik: Lorek Artur,
tel.: (33) 4794 363
 

Zakres działania:

  1. rejestracja zdarzeń oraz zmiany stanu cywilnego w systemie teleinformatycznym BUSC,
  2. nadawanie i zmiana numerów PESEL oraz aktualizacji, usuwania niezgodności w rejestrze PESEL,
  3. zadania wynikające z ustawy o zmianie imion i nazwisk,
  4. organizacja jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego,
  5. przyjmowanie oświadczeń przewidzianych prawem,
  6. współpraca z sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami w zakresie ustalenia pochodzenia dziecka, zmian w aktach stanu cywilnego,
  7. przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawców (sporządzanie testamentów allograficznych),
  8. prowadzenie korespondencji z placówkami dyplomatycznymi w zakresie realizowanych zadań,
  9. wydawanie przewidzianych prawem odpisów i zaświadczeń.