Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Stypendia, nagrody i wyróżnienia Miasta Cieszyna w dziedzinie sportu

Aktualności » Stypendia, nagrody i wyróżnienia Miasta Cieszyna w dziedzinie sportu

2021-01-25 11:25

W dniu 12 stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja Uchwały Nr XXXVIII/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26.10.2017 r. dotyczącej ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych. Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do  stypendiów oraz nagród i wyróżnień, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku i latach kolejnych. Tekst jednolity uchwały znajduje się na stronie internetowej sport.cieszyn.pl w zakładce nagrody i stypendia/dokumenty do pobrania. 

Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie