Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Jak załatwić sprawę » Wydział Gospodarki Nieruchomościami » Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Wymagane dokumenty:

      Osoby ubiegające się o nabycie komunalnego lokalu mieszkalnego winny złożyć osobiście lub listownie pisemny wniosek o kupno mieszkania. Dla ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą we wniosku należy wpisać numer telefonu wnioskodawcy lub pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony.

Opłaty:

      Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej. Wyceny lokalu mieszkalnego na koszt miasta dokonuje wyłoniony w przetargu rzeczoznawca majątkowy, który określa rynkową wartość danego lokalu mieszkalnego.

Podstawa prawna:

      Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./

Termin i sposób załatwienia:

      Obowiązujące przepisy nie przewidują  terminów na załatwienie wniosku o zbycie komunalnego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Tryb odwoławczy:

      Wobec faktu, że sprawy zbywania nieruchomości są sprawami cywilno-prawnymi i do umowy dochodzi poprzez złożenia oświadczenia woli przez strony przed notariuszem, nie przewiduje się wobec tego typu spraw trybu odwoławczego.

Uwagi:

      Zasady przeznaczania do sprzedaży lokali komunalnych oraz budynków stanowiących własność Gminy określają:
  • Uchwała Nr XXVII/263/08 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
zmieniona: 
  1. uchwałą Nr XXX/310/09 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 stycznia 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2009 r. Nr 42, poz. 961,
  2. uchwałą Nr XXXVI/392/09 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2009 r. Nr 180, poz. 3276,
  3. uchwałą Nr XLV/471/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 marca 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2010 r. Nr 107, poz. 1785,
  4. obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 23 lipca 2010 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2010 r. Nr 142, poz. 2369,
  5. uchwałą Nr VIII/78/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 maja 2011 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 165, poz. 3058,
  6. uchwałą nr XXXV/372/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 września 2013 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 7 października 2013 r. poz. 6012,

Bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych:

      Uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 10 marca 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych , zmieniona uchwałą nr XVII/183/12 z dnia 23 lutego 2012r.( scany w załącznikach). 

Rozpoczęcie procedury kupna komunalnego lokalu mieszkalnego wymaga złożenia wniosku do Burmistrza Miasta Cieszyna w Biurze Podawczym (parter) Ratusz - Rynek 1. 
Szczegółowych informacji udziela p. Teresa Polinceusz, pok. 6 (parter), tel. 33/4794 232. 
Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności Podinspektor - Teresa Polinceusz

Budynki, w których sprzedaje się lokale mieszkalne na rzecz najemców:

1. (skreślony) 
2. Bielska 2, 3, 14, 18, 45, 
3. Błogocka 30a, 42, 42A, 
4. Bobrecka 5, 7, 16, 19, 
5. Chrobrego 15, 17, 
6. Frysztacka 3, 5, 7, 9, 155, 
7. Garncarska 1, 3, 
8. Głęboka 13, 15, 17, 19, 19A, 24, 26, 34, 41, 45, 49, 52, 54, 57, 62, 
9. Górna 6, 14, 16, 17, 19, 30, 34, 
10. Górny Rynek 1, 8, 11, 10, 12, 12A, 
11. Hajduka 5, 9, 12. Katowicka 8, 71, 
13. Kiedronia 1, 3, 
14. Ks. Tomanka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
15. Ks. Trzanowskiego 1, 3, 
16. Limanowskiego 1, 3, 
17. (skreślony) 
18. Macierzy Szkolnej 3, 
19. Matejki 1, 
20. Mennicza 11, 34, 
21. Michejdy 17, 30, 
22. Mickiewicza 6, 8, 
23. Moniuszki 7, 8, 
24. Morcinka 3, 
25. Nowe Miasto 8, 10, 11, 12,  
26. Plac Dominikański 4, 
27. (skreślony), 
28. Plac Teatralny 17A, 19, 
29. Plac Wolności 4, 12, 
30. Plac Św. Krzyża 1, 
31. Pokoju 2, 
32. Przykopa 4, 13, 16a, 
33. Puńcowska 38, 40, 
34. Ratuszowa 5, 
35. Rynek 16, 
36. Sejmowa 1, 2, 14, 
37. Sikorskiego 1, 
38. Solna 6, 8, 10, 
39. Srebrna 1, 4, 6, 
40. Stalmacha 4, 8, 10, 12, 20, 30, 34, 
41. Stary Targ  2, 3, 5, 9, 
42. Stawowa 15, 
43. Stroma 6, 
44. Strzelców Podhalańskich 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
45. Szeroka 5, 7, 
46. Śniegonia 2, 4, 
47. Śrutarska 29, 
48. Św. Jerzego 6, 
49. Tysiąclecia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
50. Wąska 2, 
51. Wyspiańskiego 2, 3, 5, 7, 9, 
52. Wyższa Brama 11, 17, 21, 23, 23A, 29, 31, 
53. Zamkowa 6, 18, 24, 
54. Olszaka 1, 3, 
55. skreślono, 
56. skreślono 

Budynki, w których dopuszcza się jednoczesną sprzedaż wszystkich lokali mieszkalnych na rzecz uprawnionych najemców:

Głęboka 3, 10, 18, 30, 32, 40, 48, 53, 56, 60, 

Budynki, w których nie sprzedaje się lokali mieszkalnych:

1. Aleja Łyska 26, 
2. Bielska 20, 40, 40A, 58, 61a, 
3. Błogocka 30b, 30c, 30, 
4. (skreślony), 
5. Bucewicza 16, 16a, 
6. (skreślony), 
7. Frysztacka 35, 38, 40, 45, 161, 174A, 
8. Garncarska 2, 
9. Głęboka 1, 31, 33, 35, 35A, 37, 39, 39A, 47, 50, 62A, 
10. Górny Rynek 4, 
11. (skreślony), 
12. Łączna 18, 
13. Mała Łąka 8, 17A, 
14. Michejdy 15A, 
15. Motelowa 3, 5, 
16. Przykopa 7, 16, 
17. Ratuszowa 3, 
18. Schodowa 3, 
19. Sikorskiego 1c, 3, 3A, 5, 7, 
20. (skreślony) 
21. Towarowa 6, 7, 8, 9, 
22. Wiślańska 21, 
23. Zamkowa 11A 
24. Rynek 18, 
25. skreślono, 
26. Motokrosowa 26, 28, 
27. Chrobrego 3, 
28. Srebrna 1a, 10, 12, 
29. Nowe Miasto 21, 21A, 23, 23A, 25, 25A