Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Sekretarz Miasta mgr inż. Stanisław Kawecki

Urząd od środka » Władze Miasta » Sekretarz Miasta mgr inż. Stanisław Kawecki

Kontakt: I piętro, pokój nr 108
Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 12:00 do godz. 16:00.
Ważne, aby zadzwonić i umówić się wcześniej w sekretariacie: 33 4794 302

 

Do kompetencji Sekretarza Miasta należy:

Do kompetencji Sekretarza Miasta należy:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i organizowanie jego pracy,
 • koordynowanie i kontrola spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miejskim,
 • monitorowanie i koordynacja systemu kontroli zarządczej,
 • prowadzenie w imieniu Burmistrza Miasta spraw
 • związanych ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu,
 • nadzorowanie czasu pracy pracowników Urzędu,
 • zapewnienie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych i miejskiej komisji wyborczej oraz wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze Gminy Cieszyn za wyjątkiem zadań wykonywanych przez urzędników wyborczych,
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym i terminowym przygotowaniem przez wydziały materiałów do rozstrzygnięcia przez Burmistrza Miasta,
 • zapewnienie obsługi Rady Miejskiej,
 • współpraca z innymi urzędami, 
 • koordynowanie działalności w zakresie aktów stanu cywilnego oraz spraw obywatelskich i działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie pracodawcy w kontaktach ze związkiem zawodowym Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Samorządowych w Cieszynie działającym w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

Sekretarzowi Miasta podlegają:

 • Wydział Organizacyjny,
 • Biuro Rady Miejskiej,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej.
 • mgr inż. Stanisław Kawecki
  mgr inż. Stanisław Kawecki