Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Samodzielne stanowisko do spraw produktów turystycznych

Urząd od środka » Wydziały » Samodzielne stanowisko do spraw produktów turystycznych

Rynek 1
43-400 Cieszyn
 
Główny specjalista: Renata Karpińska
tel. (33) 4794 240
turystyka@um.cieszyn.pl
 
 
       Zakres działania:
 
  1. przygotowywanie i realizacja w porozumieniu z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi projektów, programów oraz produktów zwiększających atrakcyjność turystyczną Cieszyna, w tym promocja Programu  Promocji Markowych Produktów Turystycznych Cieszyna, 
  2. współdziałanie z innymi wydziałami, instytucjami, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami z Polski i zagranicy w zakresie turystyki, 
  3. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację działań turystycznych oraz konsultowanie projektów innych podmiotów ubiegających się o środki zewnętrzne w tym zakresie,
  4. opracowywanie materiałów promocyjnych miasta Cieszyna,
  5. opracowywanie i aktualizowanie informacji wizualnej miasta Cieszyna,
  6. opracowywanie i aktualizowanie informacji wizualnej Urzędu,
  7. realizacja bądź współrealizacja imprez turystycznych, których miasto Cieszyn jest bezpośrednim organizatorem, współorganizatorem, obejmuje nad nimi formalny patronat, bądź udziela dofinansowania na ich realizację,
  8. administrowanie stroną internetową: www.visitcieszyn.com,
  9. organizowanie i realizowanie konkursów organizowanych przez miasto,
  10. realizowanie działań wynikających ze współpracy miasta Cieszyna z innymi gminami,  w tym z miastami partnerskimi.