Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Jak załatwić sprawę » Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej » Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej

Wymagane dokumenty:

      Dowód osobisty lub inny dokument pozawalający stwierdzić tożsamość przdpoborowego.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Urząd Miejski w Cieszynie ul. Kochanowskiego 14 pok.nr 1, parter Biuro d/s wojskowych. tel. (33) 4794 372

Termin i sposób załatwienia:

      Proces ciągły.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z późn.zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz.U. z 2009r. nr 202,poz.1565).

Uwagi:

      Ilekroć jest mowa o osobie - należy przez to rozumieć mężczyznę albo kobietę,obywatela polskiego, który w danym roku kalendarzowym ukończył 18 lat życia i został objęty rejestracją.

      Obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnaście lat życia, podlegają rejestracji. Rejestarcję prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Prowadzenie rejestracji nie wymaga zgłoszenia się, zgody lub powiadomienia osoby. 
W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby podlegające rejestracji mogą zostać obowiązane do zgłoszenia się do rejestracji w określonym terminie i miejscu.